İkamet İş‏lemleri

Türkiye’de ikamet İşlemleri

Oturma izni, çeşitli nedenlerle Türkiye’ye yerleşmeye karar vermiş yabancıların almasının zorunlu olduğu ikamet tezkeresinin diğer adıdır. Türkiye’de kısa dönem, öğrenci, aile, uzun dönem ve insani ikamet izni çeşitleri vardır. Oturma izni ile ilgili işlemlerinizin sağlıklı ve doğru şekilde yönlendiriyoruz.

3.1. Aile ikamet izni

Türk vatandaşı ile evli olan yabancılara bazı gereklilikleri yerine getirdikten sonra ikamet izni hakkı tanınmaktadır. Türkiye’ de evli olan bir yabancı uyruklu yapılan evliliğin Türk makamları tarafından da onaylanmış olması şartı aranmaktadır. Bir Türk vatandaşı ile evli olan kişiye 3 yıllık bir ikamet izni verilmektedir.  Aile İkamet İzni ile ilgili sorularınız ve yardımcı olmanızı istediğiniz problem için kurumumuza arayabilir, veya ziyaret edebilirsiniz.

Türk Vatandaşıyla Evli Olan Yabancılardan İstenen Belgeler:

1.              Pasaportun aslı ve fotokopisi,

2.              4 Adet fotoğraf,

3.              Evlilik Cüzdanı,

4.              Destekleyici eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

5.              Destekleyicinin eşi; Sağlık sigortası (Tüm aile fertlerini kapsayacak şekilde olmalı);

6.               Destekleyicinin gelir düzeyini gösteren belge;

7.              Adli sicil belgesi;

8.              Yerleşim yeri belgesi.

3.2. Öğrenci ikamet izni

Ülkemize eğitim maksadıyla gelmiş, vize veya muafiyet süresi yeterli olmayan öğrencilerin kalış amaçlarına uygun olarak öğrenci ikamet izni ya da diğer bilinen ismiyle öğrenci oturma izni alma zorunlulukları bulunmaktadır. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora seviyesinde bir eğitim alacak olan yabancılara ve eğitim değişim programıyla (Erasmus, Mevlana…) gelen öğrencilere ikamet izni verilir. Öğrenci ikamet izninden muaf olanlar dışında Türkiye’de, vizesinin veya vize muafiyetinin belirlediği süreden ya da 90 günden fazla süreyle kalacak olan yabancıların oturma izni almaları gerekmektedir.

Öğrenci İkamet İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

  1. Öğrenci İkamet izni başvuru formu
  2. Pasaport veya yerine geçen belge
  3. Biyometrik fotoğraf (güncel, beyaz fonda çekilmiş)
  4. Öğrenci belgesi
  5. Geçim belgesi
  6. Sağlık sigortası
  7. Adres belgesi

3.3. Kısa dönem ikamet izni

Kısa Dönem İkamet İzni yabancıların ülkemize geliş amaçları doğrultusunda verilmektedir. Aşağıda belirtilen geliş amaçlarına göre uygun konaklama koşullarına sahip olan yabancılar Kısa Dönem İkamet İzni başvurusu yapabilmektedirler. Yabancı başvuru sahiplerinin, talep edilen ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ek olarak gerekli görülmesi halinde, yabancıya ait sabıka kaydı gibi belgeler talep edilebilmektedir.

1.              Türkiye’ye araştırma amacıyla gelecekler

2.              Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar

3.              Ticari bağlantı veya iş kuracaklar

4.              Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

5.              Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler

6.              Turizm amaçlı kalacaklar

7.              Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler

8.              Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler

9.              Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

10.       Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar

11.       Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

Kısa Dönem İkamet İzni sahiplerinin Türkiye dışında 90 günden fazla bulunmaları halinde, Kısa Dönem İkamet İzni geçerliliğini kaybetmektedir maddesi iptal edilmiştir, yurt dışında kalma süresinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

3.4.    Uzun dönem ikamet izni

Geçerli bir ikamet izni ile Türkiye’de kesintisiz ve yasal olarak en az sekiz yıl kalmış olan yabancılar Uzun dönem ikamet iznine hak kazanabilirler. Fakat ülkemizde mülteci, şartlı mülteci statüsünde bulunanlar ile, insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma altında bulunan yabancılar uzun dönem ikamet iznine başvuruda bulunamazlar. Ek olarak uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilmek için aşağıda belirtilen koşulların karşılanması gerekmektedir.

1.              Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak

2.              Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak

3.              Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak

4.              Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

5.              Yabancının Türkiye dışında eğitim, sağlık veya zorunlu kamu hizmeti gibi sebepler haricinde bir yıldan uzun süreli bulunması halinde ise ikamet izni iptal edilebilir.

6.              Sabit bir gelire sahip olmak

7.              Gelirin kazanılma süreci ve kazanılma şekli ispat edilebilir olmalıdır.

3.5. Uzun Dönem İkamet İzni Gerekli Belgeler

1.      Pasaport veya yerine geçen belge

2.      Fotoğraf (biyometik, güncel ve beyaz fonda çekilmiş)

3.      Geçim belgesi

4.      Sağlık sigortası (Firmamız tarafından destek verilmektedir)

5.      Adresle ilgili belgeler

6.      Adli Sicil Kaydı

7.      Son 3 yılda sosyal yardım alınmadığına dair belge

8.      Önceki ikamet izinlerin fotokopileri (varsa asılları)