Çalışma İzni

Çalışma izni:

Türkiye’de yabancılara çalışma izni nasıl alınırsorusu yabancının niteliğine, çalışacağı iş yerinin türüne ve Türkiye’nin konjonktürle durumuna göre farklı farklı cevaplara sahiptir. Kurumumuz en güncel bilgiler ışığında bir yabancı için Türkiye’de yabancı çalışma izni doğru bir şekilde yönlendirerek çalışma iznini almasına yardımcı oluyoruz.

2.      1. Çalışma İzni Nasıl Alınır ve türleri:

Çalışma izninin nasıl alınacağını, yabancıların sigortalı olarak Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına uygun çalışma izni alabilmeleri için çeşitli yöntemler vardır. İşte yabancıların çalışma iznini nasıl alacaklarıçalışma izninin kaç günde çıktığı, çalışma izni başvurusunun nereye yapıldığı ile ilgili detaylar;

A: Kurumsal bir şirket bünyesinde çalışacak yabancı uyruklu çalışma izni başvurusu için gerekli belgeler;

İşveren tarafından temin edilmesi gereken belgeler;

– Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

– Son yıla ait, vergi dairesi ya da Mali Müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu

– Güncel Faaliyet Belgesi.

– Şirketin SGK e-bildirge kullanıcısına ait e-imza

– 26 Haneli SGK işyeri tescil numarası

– İşveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi

– Başvuru Formu. (Uzman danışmanlarımız tarafından elektronik ortamda en doğru şekilde hazırlanır.)

Yabancı Tarafından Temin Edilecek Belgeler; 

– Pasaportun resimli sayfası ve Türkiye’ye en son giriş yaptığı tarihi gösteren mühürlü sayfası

– Bir adet arka fonu beyaz biometrik foto

– Lisans ya da ön Lisans Diplomasının noter onaylı Türkçe Tercümesi ve aslı

– Referans numarası (Yurtdışı başvurularda)

-İkamet İzni Kart Görseli (Yurtiçi Başvurularda)

 B: Yabancı Bakıcı Çalışma İzni başvurusu için gerekli belgeler; 

İşveren tarafından temin edilmesi gereken belgeler;

 -İşveren adına alınmış elektronik imza

-İşveren kimlik fotokopisi

-İşveren adres yerleşim belgesi (e-devletten alınabilir.)

-İşçi ve işveren tarafından imzalanmış iş sözleşmesi (Uzman danışmanlarımız tarafından kriterlere uygun şekilde hazırlanır.)

-Çalışma İzni başvuru Formu (Uzman danışmanlarımız tarafından elektronik ortamda en doğru şekilde hazırlanır.)

Yabancı Tarafından Temin Edilmesi Gereken Belgeler;

-Pasaport resimli sayfa görseli ve Türkiye’ye en son giriş yaptığı
tarihi gösteren mühürlü sayfa görseli

-1 adet arka fonu beyaz Biyometrik foto

-Referans numarası (Yurtdışı başvurularda)

-İkamet İzni Kart Görseli (Yurtiçi Başvurularda)

C: Kendi Nam ve Hesabına Çalışacak Olan Yabancı Çalışma İzni

D: Şirket Ortağı Çalışma İzni